Contributie Speeltuin

€ 17,50

+ Geboorte datum

+ Geboorte datum

+ Geboorte datum

+ Geboorte datum

+ Geboorte datum

+ Geboorte datum

+ Geboorte datum

Vul de gevraagde gegevens in en plaats uw lidtmaatschap in uw winkelwagen.

De te betalen contributie is per gezin 2 Volwassenen en onbeperkt aantal kinderen. 

De genoemde bedragen zijn voor een lidmaatschap per gezin voor het volledige jaar tot en met December.

**Lidmaatschappen vanaf November worden met het daarop volgende jaar mee berekend.